ประชุมเครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการปฏิรูปการศึกษา

……องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านในจังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้เครือข่ายช่วย ส่งเสริม สืบสาน ถ่ายทอด อนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญา องค์ความรู้ ครูภูมิปัญญาของท้องถิ่น ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการประชุมเครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการปฏิรูปการศึกษาขึ้น ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2563 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ โดยได้รับเกียรติจากนายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการเปิดงาน
…..โดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ
1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกองค์กรเครือข่าย และองค์กรภาครัฐ
ในการดำเนินงานตามเป้าหมายและการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อให้ชุมชนและองค์กรภาคสังคมในท้องถิ่น สามารถอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตน ให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
3. เพื่อสร้างองค์กรเครือข่ายระดับชุมชน สู่ระดับจังหวัด บนพื้นฐานนวัตกรรมภูมิปัญญาและ
การเกษตรพืชสมุนไพร เพื่อพัฒนาระดับประเทศ ให้พึ่งพาตนเองได้
4. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใส่ใจเรื่องสุขภาพ สนใจและให้ความสำคัญกับการแพทย์
แผนไทยและหมอพื้นบ้านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *