อบรมอนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ประจำปี 2563

……..สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมอนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาแกะสลักไม้และปั้นลายรักสมุกบ้านถวาย (วัดถวาย) โดยในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้แทนจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดงาน
………การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม พัฒนา และสร้างสรรค์ องค์ความรู้ศิลปะด้านต่าง ๆ ให้คงอยู่ และมีความสวยงามตามยุคสมัย โดยครูภูมิปัญญาหรือศิลปินพื้นบ้าน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ในเวที การเสวนา การประชุม อบรม การถ่ายทอดผลงานผ่านการจัดการอบรมกิจกรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ และสอดรับกับเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองเชียงใหม่ ให้เกิดสังคม ภูมิปัญญาแห่งการเรียนรู้ ในเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความเป็นคนเชียงใหม่ และอารยธรรมท้องถิ่นล้านนา พร้อมผลักดันเชิดชูให้โดดเด่นนำสู่อัตลักษณ์ของอาเซียน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในการยืนยันและแสดงถึงความมุ่งมั่นในการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโก ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560

วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *