ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา จัดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลการดำเนินงาน กองทุน 10 บาท

……องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา จัดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลการดำเนินงาน โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา : กองทุน 10 บาท ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ในวันที่ 12 กันยายน2563 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่……โดยมีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวให้การสนับสนุนโครงการ……รศ.ดร.อรรณพ พงษ์วาท ประธานกรรมการบริหารภาคีฯได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม……นพ.ศุภกร บัวสาย ผู้จัดการ กสศ. ได้เปิดการประชุมพร้อมให้ข้อเสนอแนะกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่……นายไพรัช ใหม่ชมภู ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุน 10 บาท……การจัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่ดีในพื้นที่แต่ละอำเภอ จากกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา , คณะกรรมการระดับอำเภอ 25 อำเภอ , ผู้ทรงคุณวุฒิ และเลขานุการทุนแต่ละประเภท ในการเพิ่มการมีส่วนร่วมในกองทุน10 บาท สร้างวัฒนธรรมการให้ การรับ และการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของคนเชียงใหม่ รวมทั้งการบูรณาการกองทุน 10 บาท กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) หรือกองทุนอื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *