มหกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่

มหกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ในวันที่ 20 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมมหกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อน ศูนย์เยาวชน อบจ. เชียงใหม่ โดยมีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์/พื้นที่สร้างสรรค์ ให้สำหรับเด็กและเยาวชนได้แสดงออกได้พบปะแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด โดยได้รับเกียรติจากนายอดิศร กำเนิดศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการเปิดงานพร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันภายในงาน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเปิดให้เยาวชนได้มีเวทีในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ ที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน กระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เยาวชน ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต และเพื่อประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติ แก่เยาวชนดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 25 อำเภอ รวมถึงการแสดง การประกวดแข่งขัน กิจกรรมสร้างสรรค์ของเยาวชน ที่ได้ผ่านกลไกของศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สู่สาธารณะชน ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *