อบรมยกระดับหมอพื้นบ้านเพื่อเตรียมเป็นแพทย์พื้นบ้านจังหวัดเชียงใหม่

…….อบรมยกระดับหมอพื้นบ้านเพื่อเตรียมเป็นแพทย์พื้นบ้านจังหวัดเชียงใหม่……วันที่ 21 กันยายน 2563 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นางสาวอภิรดี หนองสิมมา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานการอบรมยกระดับหมอพื้นบ้านเพื่อเตรียมเป็นแพทย์พื้นบ้านจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2563 ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ……..ปัจจุบัน แพทย์แผนไทยหรือหมอพื้นบ้าน เป็นแพทย์ทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของประชาชน ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และสังคม เพราะแพทย์แผนไทยหรือหมอพื้นบ้านมีผู้รู้หรือชำนาญที่อยู่ชุมชน ตามหมู่บ้าน มากมาย ที่จะช่วยคัดกรองผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ ปัจจุบันหมอพื้นบ้านยังขาดพื้นฐานในการจัดเก็บข้อมูล การรักษา การใช้ยาสมุนไพรในการรักษาคนไข้ ทำให้หมอพื้นบ้านที่ต้องการเป็นแพทย์พื้นบ้านทำได้ยาก ดังนั้น การอบรมยกระดับหมอพื้นบ้านเพื่อเตรียมเป็นแพทย์พื้นบ้าน ของเครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ จะช่วยให้หมอพื้นบ้านมีพื้นฐานในการจัดเก็บข้อมูล นำเอาความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และบริบทของสังคม และยังได้เรียนรู้จรรยาบรรณของการเป็นหมอพื้นบ้านที่ดี ที่จะเป็นบันไดก้าวขึ้นเป็นแพทย์พื้นบ้านต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *