โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัดแววความถนัดสายอาชีพตามปณิธานการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ “แสวงสัมมาชีพ”

….”อบรมเชิงปฏิบัติการวัดแววความถนัดสายอาชีพ”…..องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา จัดกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัดแววความถนัดสายอาชีพตามปณิธานการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ “แสวงสัมมาชีพ” วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อรรณพ พงษ์วาท ประธานกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธานการเปิดงาน……ภายในงานนักเรียนที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น และค้นคว้าความสนใจในการเรียนจากการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนได้วิเคราะห์ตนเองโดยแต่ละแผนกได้จัดกิจกรรม ดังนี้- สาขาบัญชี กิจกรรม “นักบัญชีรุ่นเยาว์”- สาขาการตลาด กิจกรรม BusinessConnection 2920 – สาขาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ กิจกรรม BusinessConnection 2920 – สาขาคอมพิวเตอร์ กิจกรรม “Graphic OMG”- สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรม “IT Hospitality Training”……วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คือ1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้วิเคราะห์ความสนใจและความถนัดในการเรียนของตนเอง2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าใจกระบวนการเรียนการสอนในสายอาชีพ3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ทักษะวิชาชีพในการบริหารวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน4. มีความร่วมมือในการทำกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ต่อสายวิชาชีพและเลือกวิชาชีพที่ตนเองมีความถนัดอย่างแท้จริง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *