ถนนสายวัฒนธรรมวิถีต่อนยอน ส่งเสริมรักษาเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของเมืองเชียงใหม่

…….ถนนสายวัฒนธรรมวิถีต่อนยอน (ชุมชนหัตถกรรมโหล่งฮิมคาว ตัวตนคนโหล่ง ชุมชนคนสร้างสรรค์) …….องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีนโยบายในการส่งเสริมรักษาเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของเมืองเชียงใหม่ ให้ดำรงอยู่และสืบทอดสู่คนรุ่นต่อไป และสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ท้องถิ่น โดยร่วมกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และองค์กรที่ทำงานเพื่อสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อร่วมพัฒนาเมืองเชียงใหม่ สู่เมืองแห่งการสร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรม (Chiang Mai Creative City of Craft & Folk Art) ……..ชุมชนโหล่งฮิมคาว มีความโดดเด่นด้านภูมิปัญญา มีสล่าช่างฝีมือหลายแขนง เช่นการทอผ้าฝ้ายแบบโบราณ การย้อมผ้า ลักษณะบ้านเรือนเป็นแบบล้านนา วิถีชีวิตแบบเรียบง่าย อาศัยอยู่กันแบบพี่น้อง วิถีชีวิตสงบ ตามขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีของล้านนา มีการรณรงค์ให้อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นเมือง แต่งกายพื้นเมือง พูดจาภาษาคำเมือง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสร้างวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น …….องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการถนนสายวัฒนธรรมวิถีต่อนยอน ประจำปี 2563 (ชุมชนหัตถกรรมโหล่งฮิมคาว ตัวตนคนโหล่ง ชุมชนคนสร้างสรรค์) ขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ณ ชุมชนโหล่งฮิมคาว ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่​ โดยได้รับเกียรติจากนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการเปิดงานโดยมีวัตถุประสงค์ ในการจัดกิจกรรม ดังนี้1. เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชน และการสร้างวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ให้มีการสืบทอดและคงอยู่ต่อไป2. เพื่อสร้างการเรียนรู้เรื่องการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมท้องถิ่น ให้เยาวชนเห็นคุณค่าหวงแหนมรดกทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีงามและร่วมเผยแพร่เอกลักษณ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *