ติดตามทุนประกอบสัมมาชีพระหว่างเรียน โดยออกพื้นที่ติดตามทุนในพื้นที่ อำเภอจอมทอง และอำเภอสันป่าตอง กองทุน 10 บาท ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

………องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา จัดกิจกรรมการติดตาม ประเมินผลการใช้ประโยชน์จากเงินกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ตามโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 9 – 20 พฤศจิกายน 2563 ……..โดยในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ออกติดตามทุนประกอบสัมมาชีพระหว่างเรียน โดยออกพื้นที่ติดตามทุนในพื้นที่ อำเภอจอมทอง และอำเภอสันป่าตอง มีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพ ปลาสวยงามเพื่อจำหน่าย

2. ผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพ เลี้ยงปลากัดเพื่อจำหน่าย

3. ผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพ เลี้ยงไก่ชนเพื่อจำหน่าย

4. ผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพ ปลูกผักหมุนเวียนเพื่อจำหน่าย

5. ผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพ เลี้ยงเป็ดไข่เพื่อจำหน่าย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *