อบรมสัมมนาการสร้างความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

……อบรมสัมมนาการสร้างความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่…….องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนาการสร้างความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการให้ความรู้และเสริมสร้าง ความเข้าใจ แก่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ให้มีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่ พึงประสงค์ พร้อมพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันวิชาการและบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแม่พิมพ์และแบบอย่างที่ดี และร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อรรณพ พงษ์วาท ประธานกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธานการเปิดงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *