กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ในงานประเพณีปีใหม่ม้ง (น่อเป๊เจ่า) อ.เมือง อ.แม่ริม อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ณ บ้านน้ำซุ้ม ต.บ้านปง อ.หางดง

………องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาคมเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ม้งจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ในงานประเพณีปีใหม่ม้ง (น่อเป๊เจ่า) ซึ่งเป็นวันสำคัญตามความเชื่อ ความศรัทธา ตามจารีต วัฒนธรรมประเพณี สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ หมู่บ้านม้ง มีประมาณ 49 หมู่บ้าน มีประชากรประมาณ 50,000 คน จากทั้งหมด 15 ตะกูลแซ่ (สายสกุล) ปัจจุบัน ได้รวมตัวกันเป็นเครือข่าย ทั้งหมด 5 เครือข่าย ในแต่ละปีแต่ละเครือข่ายจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน ซึ่งมีการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชนกลุ่มชาติพันธุ์ และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญา กลุ่มชาติพันธุ์ เช่น การแต่งกาย ภาษาพูด ภาษาเขียน อาหาร วิถีชีวิตชนเผ่า ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน รุ่นใหม่ได้ร่วมกันสืบทอดต่อไป การส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ระหว่างชุมชนและเครือข่ายชาติพันธุ์ม้งในจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดเชียงใหม่……….ในวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2563 ได้จัดงานประเพณีปีใหม่ม้ง (น่อเป๊เจ่า) ร่วมกับเครือข่ายม้งเชียงใหม่ มี 12 หมู่บ้าน ประกอบด้วย พื้นที่ อ.เมือง อ.แม่ริม อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ณ บ้านน้ำซุ้ม ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่………ภายในงานมีการจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ม้ง ,พิธีกรรมตามวัฒนธรรมประเพณีชาติพันธุ์ม้ง ,การจัดซุ้มนิทรรศการแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ชนเผ่า, การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบด้วย (การแข่งขันตีลูกข่าง , การแข่งขันโยนลูกช่วง , การแข่งขันยิงหน้าไม้ ,การแข่งขันตีลูกข่าง , การแข่งขันล้อเลื่อนไม้,การแข่งขันฝัดข้าว,การแข่งขันหาบน้ำ) , การละเล่นพื้นบ้าน ,การประกวด ขบวนวัฒนธรรมวิถีชีวิต ,การแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน ฯลฯ และการแสดงวงดนตรี จากศิลปินกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งในและต่างประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *