ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

…….นางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 11 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านศาลา และโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ซึ่งหยุดการเรียนการสอน กรณีพิเศษเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของนักเรียนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด รวมทั้งเพื่อลดภาวะความเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบออนไลน์หรือรูปแบบอื่นตามที่โรงเรียนกำหนด และมอบหมายงานหรือกิจกรรมตามความเหมาะสมโดยนับเป็นเวลาเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มาปฏิบัติงานตามปกติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *