ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการศึกษา การพัฒนาบุคลากรและชุมชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

(วันที่ 22 มีนาคม 2564) เวลา 14.00 น. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดีฝ่ายบริการสังคมและวิจัย วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการศึกษา การพัฒนาบุคลากรและชุมชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าวในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักเรียน บุคลากร และประชาชนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้หลักสูตร”ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน” ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่น ทักษะการใช้ดิจิทัลเพื่อการขายและการตลาดออนไลน์ ทักษะการใช้ดิจิทัลเพื่อการออกแบบ การผลิตสื่อดิจิทัล ทักษะการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อการเก็บข้อมูลและประมวลผลสำหรับงานพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ทักษะการใช้ดิจิทัล เพื่อการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน และวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนความเชื่อมโยงกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กับต่างประเทศ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *