แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและแนวทางการจัดตั้งองค์กรเชียงใหม่เมืองมรดกโลกและการพิจารณาร่างแผนแนวทางการจัดตั้งมูลนิธิเชียงใหม่เมืองมรดกโลก

วันนี้ (วันที่ 5 เมษายน 2564) เวลา 09.30 น. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวสนับสนุนการดำเนินงานและร่วมประชุมพิจารณาร่างประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและแนวทางการจัดตั้งองค์กรเชียงใหม่เมืองมรดกโลกและการพิจารณาร่างแผนแนวทางการจัดตั้งมูลนิธิเชียงใหม่เมืองมรดกโลก โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานประชุม และ รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหัวหน้าโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการฯ และหารือนำเสนอแนวทางในการจัดทำร่างแผนองค์กรขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกที่จำเป็นต้องมีการขับเคลื่อนโดยใช้ยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก อาทิ การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม บูรณะอาคารสำคัญของเมืองเชียงใหม่และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งมรดกรวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ณ ห้องประชุมดอยสุเทพ 1 โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *