เปิดตัวหนังสือ“วิหารล้านนา และ ศิลปะปูนปั้นล้านนา” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก

…….เปิดตัวหนังสือ“วิหารล้านนา และ ศิลปะปูนปั้นล้านนา” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก……องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานโครงการจัดตั้งสถาบันสล่าล้านนา เพื่อฟื้นฟูองค์ความรู้สล่าล้านนา การศึกษาและสำรวจเครือข่ายช่าง(สล่า) เพื่อสืบสานภูมิปัญญาสล่างานสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก โดยดำเนินการ รวบรวมเครือข่ายสล่าสร้างวิหาร และสล่าปูนปั้นในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายสล่า เพื่ออนุรักษ์องค์ความรู้ภูมิปัญญาสล่าล้านนา…….วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. ณ วัดปราสาท ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยนางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศุกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวหนังสือ จำนวน 2 เล่ม ได้แก่ หนังสือเรื่อง “วิหารล้านนา มรดกภูมิปัญญาพุทธสถาปัตยกรรมในล้านนาไทย” และหนังสือ “ปูนปั้นล้านนางานช่างและสล่าศิลป์ถิ่นศรัทธา” มีผู้เข้าร่วมประมาณ 30 คน โดยถ่ายทอดสดผ่านเพจอบจ.เชียงใหม่ และเพจมรดกเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *