ประเมินความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนบ้านศาลา

……ประเมินความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนบ้านศาลา……วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนบ้านศาลา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านศาลา นำโดย นายสมชิด กันธะยา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และบุคลากรจากสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำโดย นางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ ได้ร่วมกัน ประเมินความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ตามหลักเกณฑ์การกำหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเป็น “สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ” โดยโรงเรียนบ้านศาลาได้จัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ด้านห้องเรียนสองภาษา(Mini English Program) และห้องเรียนกีฬา……จากนั้นในช่วงบ่ายนางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักการศึกษาฯ ได้เข้าร่วมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน และด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประเมินวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญและชำนาญการ ให้กับข้าราชการครูโรงเรียนบ้านศาลา และได้เข้าตรวจเยี่ยมบุคลากรโรงเรียนบ้านศาลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้กำลังใจ และเพื่อให้คณะครูเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *