ค่าย Animation Academy นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 เรียนรู้ด้านการทำธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ สร้างความรู้ความเข้าใจการสร้างแอนิเมชั่นและภาพเคลื่อนไหว

📚 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดย สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตระหนักถึงการพัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายด้านการจัดการศึกษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ “ลูกคุณต้องดูแล ลูกเราต้องเท่ากัน” โดยจะส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนเพื่อให้มีทักษะในการใช้ภาษาได้อย่างน้อย 3 ภาษาและทักษะคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีออนไลน์ และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถนำมาใช้ได้ทุกวันจึงได้จัดทำโครงการ Animation Academy สำหรับนักเรียนชั้นตอนต้น โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 นักเรียนโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัยจำนวน 30 คน ขึ้น ในระหว่างวันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2564 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *