วันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565

12 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เวทีกิจกรรม (OTOP) ตรงข้ามสวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (หลังศาลากลางเชียงใหม่) นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดงาน และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ดีเด่นประจำปี 2565 และ มอบรางวัลให้การประกวดวงดนตรี CM. P.A.O Music Award 2022 พร้อมให้ของขวัญให้กับเด็กๆ ในงาน วันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 โดยมีนางสาวเปรมกมล ธีโรภาส รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้กล่าวรายงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้ความสำคัญกับการสนับสนุน ส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ การหาพื้นที่และโอกาสในการสร้างสุขภาวะที่ดี รวมถึงการดูแลสุขภาพของเยาวชนด้วยเช่นกัน ดังที่อบจ.มีศูนย์เยาวชนและกีฬาขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์กลางของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ในการดำเนินงานด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหา เด็กและเยาวชนในทุกระดับ และส่งเสริมการจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก ซึ่งความคิดเห็นความรู้และความสามารถตามความถนัดและสนใจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *