กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะครูด้านการออกแบบชั้นเรียนออนไลน์ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษา

กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะครูด้านการออกแบบชั้นเรียนออนไลน์ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษา (Coaching and Mentoring) เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

🔵🔵 สืบเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ทำให้สถานศึกษาต้องประกาศเลื่อนวันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๔๖๔ ออกไป ซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลกระทบด้านการเรียนการสอนของนักเรียน จึงทำให้เทคโนโลยีดิจิทัลยุคปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม อันเป็นโอกาสดีที่ส่งผลทำให้เกิดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ ทั้งของผู้สอนและผู้เรียน ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบดิจิทัล เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ตามหลักสูตรในช่วงที่ต้องเรียนอยู่ที่บ้าน

🔵🔵 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัด โดยกำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะครูด้านการออกแบบชั้นเรียนออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2564 ขึ้น เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาการออกแบบ สร้างชั้นเรียนออนไลน์ให้พร้อมสำหรับการรับนักเรียนเข้าร่วมห้องเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบดิจิทัลของโรงเรียน (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564)🔵🔵

https://tinyurl.com/paocm-classroom

ลิ้งค์ ผลงานของครูผู้สอน : คลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) : http://edu.chiangmaipao.go.th/schoolcmpaoonline1/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *