พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาแนวทางทวิ/พหุภาษา

25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาแนวทางทวิ/พหุภาษา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและแสดงความขอบคุณผู้ขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนการโครงการจากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เขต 5 และเขต 6 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

🟦🟦 จากการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาแนวทางทวิ/พหุภาษา จึงได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและแสดงความขอบคุณทีมหนุนเสริม จากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 จำนวน คนเขต 5 จำนวน 10 คนและเขต 6 จำนวน 9 คนรวมทั้งสิ้น 28 คนที่นำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาแนวทางทวิ/พหุภาษา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 และได้ร่วมกันดำเนินการอบรมโครงการมาแล้วจำนวน 22 โครงการซึ่งทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่ม ชาติพันธ์ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเกิดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทวิ/พหุภาษามีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งและเพิ่มมากขึ้นและได้มีการยื่นข้อเสนอการปรับปรุงแก้ไขระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารบุคคลเพื่อให้เอื้อต่อนวัตกรรม ทวิ/หุภาษา เพื่อมุ่งพัฒนาการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *