โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย” วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2565

ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย” วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมแทนเจอรีน วิลล์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นางอุรารักษ์ พูลผล ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา สำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย” พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ การอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรม เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่จัดขึ้นในวันนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครู โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และครู ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 150 คน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นรากฐานในการศึกษา และการดำเนินชีวิตในอนาคต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *