การประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาเชียงใหม่

27 มิถุนายน 2565 นางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในโครงการประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาเชียงใหม่ ณ โรงเแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้เห็นความสำคัญของการมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งจึงได้จัดโครงการประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายได้นำประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาในแง่มุมต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และนำไปสู่การแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะชน ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม – เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ – เพื่อนำข้อมูลจากประสบการณ์การทำงานมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย – เพื่อนำเสนอผลงานทางด้านวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *