ขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างประเทศไทย (Thailand creative cities Network:TCCN 2022) ณ KTC world

1 กรกฎาคม 2565 นางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้เข้าร่วมเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในกิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างประเทศไทย (Thailand creative cities Network:TCCN 2022) ณ KTC world แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กทม.

เป้าหมายเพื่อการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ภายใต้ TCCN จะเป็นการสร้างความเข้าใจถึงประโยชน์ในการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ให้กับพื้นที่เป้าหมายที่มีศักยภาพเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ในอนาคตเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะบูรณาความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย สำนักนายกรัฐมนตรี กลุ่มขับเคลื่อนในพื้นที่ทั้งระดับเมืองและระดับชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด กลุ่มนักวิชาการ และ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ปัจจุบันประเทศไทยมีเมืองที่เข้าสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกแล้ว 4 เมือง ได้แก่ เชียงใหม่ ภูเก็ต กรุงเทพ และสุโขทัย และยังมีอีกหลายเมืองที่ทยอยสมัครในปีนี้ เช่น สุพรรณบุรี น่าน เชียงราย และเพชรบุรี เพราะประเทศไทยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการยกระดับเมืองสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ตามแผนงานของ อพท. เป็นไปเพื่อประโยชน์ของการสร้างและกระจายรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวให้ลงสู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อร่วมผลักดันโมเดลเศรษฐกิจ BCG ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *