รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าเยื่ยมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ด้วยกระบวนการศิลปศึกษา (Happy Family Art) ภายใต้ โครงการอบรมผู้ปกครองนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

9 กรกฎาคม 2565 นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าเยื่ยมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ด้วยกระบวนการศิลปศึกษา (Happy Family Art) ภายใต้ โครงการอบรมผู้ปกครองนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 170 คน ประกอบด้วย เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้ปกครอง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยจะนำกระบวนศิลปศึกษาเข้ามาเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แก่ผู้ปกครองและบุตรหลาน ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน ด้วยความเชื่อที่ว่าหากสถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติต่อไป วัตถุประสงค์ของอบรม

– เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยกระบวนการศิลปศึกษา ให้กับเด็กและผู้ปกครอง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

– เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง

– ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกทางอารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการผ่านงานศิลปะสู่การพัฒนาด้านอื่นๆ

– เพื่อสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *