พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กับ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (MOU)

8 ธันวาคม 2565 นางวิภาวัลย์ วรวุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กับ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (MOU) โดยมีนายพงษ์ไทย บัววัด ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธ์ุ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามในครั้งนี้การลงนามครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาตลอดชีวิต ตลอดจนเพิ่มโอกาสและเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนที่มีความสามารถและความสนใจเฉพาะทางอีกด้วย ในหลักสูตรอบรมระยะสั้นในรูปแบบการศึกษาตลอดชีวิต หลักสูตร “Global Citizenship” โดยมีนางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมในพิธีลงนามฯ เมื่อเวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *