ร่วมแรงร่วมใจกันประกอบอาหาร และร่วมกิจกรรมให้บริการแจกอาหารและน้ำให้ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่

……..วันท

Read more

ร่วมแรงร่วมใจกันประกอบอาหาร และร่วมกิจกรรมให้บริการแจกอาหารและน้ำให้ประชาชน พร้อมด้วยผู้ใจบุญที่นำสิ่งของมาร่วมบริจาค

……..วันท

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการเลี้ยงลูกสู่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก

…….สำนัก

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Born to be Youtuber นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

…….สำนัก

Read more

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย อำเภอ หางดง

🔹วันพฤหัสบดี ที่ 27

Read more

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม และมอบช่อดอกไม้แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา(TCAS) รอบที่ 1

🔹วันพุธ ที่ 26 กุมภา

Read more

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก อำเภอฝาง

🔹วันอังคาร ที่ 25 กุ

Read more