กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย

____ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ี 8 – 9 มิถุนายน 2562 ณโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
___โดยมีการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 , การออกแบบและการสร้างเกมการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
___วิทยากรโดย นางสาวชุลีกร เลิศประเสริฐ 
ผู้อำนวยการศูนย์สาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *