โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้จัดพิธีเปิดโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดกิจกรรมเวทีสานเสวนา “พัฒนาความเข้มแข็งของกลไกการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่” โดยได้รับเกียรติจาก นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการเปิดงาน ในครั้งนี้ ได้มีการแนะนำ “กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก ในระยะแรก (ปี 2562) นำร่องในพื้นที่ 8 อำเภอ คือ เชียงดาว ไชยปราการ สันทราย สะเมิง แม่วาง ดอยหล่อ ดอยเต่า และอำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 20 จังหวัด ที่ได้รับการสนับสนุนครั้งนี้ โดยได้สนับสนุนงบประมาณ 5.5 ล้านบาท ให้ดำเนินการและจะศึกษาวิจัย ถอดบทเรียนที่พื้นที่(จังหวัด)โดยภาคประชาชน รัฐ และเอกชนร่วมมือกันดูแลเด็ก เยาวชน ในพื้นที่ ถือได้ว่า ” การศึกษาเป็นเรื่องหน้าหมู่ ” ที่จะต้องช่วยกันยกระดับคุณภาพการศึกษาเชียงใหม่ และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเชียงใหม่และประเทศชาติในระยะต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *