โครงการ อบรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ส่งต่อภูมิ ปัญญา ศูนย์การเรียนรู้สลีปิงจัยแก้วกว้าง ตำบลฟ้าฮ่าม

_____สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ อบรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ส่งต่อภูมิ ปัญญา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 – 23 สิงหาคม 2562 
_____ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 จัดที่ศูนย์การเรียนรู้สลีปิงจัยแก้วกว้าง ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการเปิดงาน
_____การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม พัฒนา และสร้างสรรค์ องค์ความรู้ศิลปะด้านต่างๆ เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไป และเพื่อสร้างความภาคภูมิใจและคุณค่าของครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนาเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานให้แก่เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ได้สืบทอดต่อไป 
_____โดยมีปราชญ์ ครูภูมิปัญญา /ศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ จำนวน 5 แห่ง ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการประกอบด้วย 
_____1. ศูนย์การเรียนรู้สลีปิงใจแก้วกว้าง 
_____2. ศูนย์การเรียนรู้ฟ้อนเมืองบ้านครูเอ 
_____3. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเวียงกุมกามศิริศิลป์
_____4. ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 
_____5. แหล่งเรียนรู้ผญาล้านนา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *