กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share) ผลการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ของเครือข่ายครูและโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับสมรรถนะหลักสำคัญของผู้เรียน

19 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยนางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share) ผลการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ของเครือข่ายครูและโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับสมรรถนะหลักสำคัญของผู้เรียน ด้วยการผ่านโปรแกรม Zoom Video Conference Meeting ประกอบด้วย โรงเรียนแม่อายวิทยาคม โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย และโรงเรียนบ้านศาลา ซึ่งครูทุกโรงเรียนในสังกัด ได้ร่วมกันนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยแต่ละโรงเรียนนำเสนอผลการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนตามประเด็นต่าง ๆ คือ (1) สิ่งที่ได้รับการพัฒนาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2) นวัตกรรม/วิธีการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนทุกระดับชั้นที่ได้รับการพัฒนาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (3) ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (4) ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครู

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *