โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวันนักเรียนเชียงใหม่ (เวทีปรึกษาหารือ 4 ฝ่าย)

⚛️⚛️⚛️วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านศาลา
🔸🔸องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวันนักเรียนเชียงใหม่ (เวทีปรึกษาหารือ 4 ฝ่าย) โดยได้รับเกียรติจากนายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการอบรม โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียนเชียงใหม่ โดยใช้ผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในพื้นที่เป็นวัตถุดิบในการจัดทำอาหาร รวมทั้งเพื่อสุขภาพของนักเรียนและช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้มีแหล่งจำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง โดยนำร่องโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 4 โรงเรียน โดยในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 จัดที่โรงเรียนบ้านศาลา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
🔹🔹โดยมีผู้เข้าร่วมปรึกษาหารือการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียนในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ศิษย์เก่า นักเรียน เกษตรอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ปศูสัตว์อำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โครงการหลวง เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *