องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน ด้านภูมิปัญญา

✳✳✳วันที่ 2 ของการอบรมวันที่ 7 ธันวาคม2562
✳✳สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน ด้านภูมิปัญญา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านน้ำต้น สล่าแดง ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ภายในงานมี เด็ก เยาวชน ผู้สนใจในอำเภอแม่วาง และในพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้
🔹🔹วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือ
…..(๑.) เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เกี่ยวกับการแสดงออกทางความคิดผ่านการทำงาน ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านหัตถกรรม ประติมากรรม และนำมาปรับใช้เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
…..(2.) เพื่อให้ครูภูมิปัญญาได้ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปหัตถกรรม ให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและร่วมกันสืบทอดต่อไป สามารถนำไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยคงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ปรับใช้เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติ ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *