องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม / การแข่งขันกลองสะบัดชัย /การแสดงซอพื้นเมือง ตามโครงการอนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี 2562

⚛️⚛️⚛️สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม / การแข่งขันกลองสะบัดชัย /การแสดงซอพื้นเมือง ตามโครงการอนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ของชาวเชียงใหม่ และเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการประกาศจากองค์การ UNESCO ให้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน นำมาซึ่งความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหม่ และประเทศไทย และเพื่อให้เกิดสังคมภูมิปัญญาแห่งการเรียนรู้ และความภาคภูมิใจ ในเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความเป็นคนเชียงใหม่และอารยธรรมท้องถิ่นล้านนา พร้อมผลักดันเชิดชูให้โดดเด่นนำสู่อัตลักษณ์ของอาเซียนและการเป็นมรดกโลกต่อไป
🔶🔶🔶โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือ
1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
2. เพื่อสืบสานศิลปะการแสดงของชาวล้านนาเชียงใหม่ ให้คงอัตลักษณ์ให้กับชุมชนได้สืบทอดให้คงอยู่ต่อไป
3. เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีที่ทรงมีต่อประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *