กิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ (ม้ง) ประจำปี 2563 วันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2562 ณ บ้านดงสามหมื่น ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา

🔹🔹🔹องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ (ม้ง) ประจำปี 2563 วันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2562 ณ บ้านดงสามหมื่น ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการเปิดงาน

🔸🔸🔸การจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ในงานประเพณีปีใหม่ม้ง (น่อเป๊เจ่า) เป็นวันสำคัญ ตามความเชื่อ ความศรัทธา ตามจารีต วัฒนธรรมประเพณี สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ หมู่บ้าน ม้งมีประมาณ 49 หมู่บ้าน มีประชากรประมาณ 50,000 คน จากทั้งหมด 15 ตะกูลแซ่ (สายสกุล) ปัจจุบันได้รวมตัวกันเป็นเครือข่าย ทั้งหมด 7 เครือข่าย ในแต่ละปีแต่ละเครือข่ายจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน ซึ่งมี การจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชนกลุ่มชาติพันธุ์ และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์ เช่น การแต่งกาย ภาษาพูด ภาษาเขียน อาหาร วิถีชีวิตชนเผ่า ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน รุ่นใหม่ได้ร่วมกันสืบทอดต่อไป การส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ระหว่างชุมชนและเครือข่ายชาติพันธุ์ม้ง ในจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *