ประมวลภาพการมอบเงินช่วยเหลือ ใน “โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่”

🙏🙏🙏ประมวลภาพการมอบเงินช่วยเหลือ ใน “โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่” ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)
………โดยทีมงานครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการส่งมอบเงินในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ผ่านการคัดกรองและตัดเกณฑ์ ผ่านครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้ทำแผนในการช่วยเหลือเด็กปฐมวัยตามสภาพจริง และความเป็นอยู่ของเด็กแต่ละราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการดูแลเรื่องโภชนาการ พัฒนาการ อุปกรณ์เสริมพัฒนาการ ค่าพาหนะในการมาเรียน ค่าเครื่องส่วนตัวที่จำเป็น เช่น เสื้อ รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ ซึ่งเด็กจะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 800 บาท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *