โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในวิถีใหม่สำหรับเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ

……..องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในวิถีใหม่สำหรับเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยใน วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ได้รับเกียรติจากนางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีปิด และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม……..การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยมีความเหมาะสม เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการให้ความรู้ เรื่องการจัดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในวิถีใหม่สำหรับเด็กปฐมวัย แก่ผู้บริหาร ครู ครูพี่เลี้ยง และบุคลากรที่ทำงานร่วมกับเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม และพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม ทั้งกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา การปฏิสัมพันธ์กับครูและเพื่อน เนื่องด้วยธรรมชาติของเด็กต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดและเอาใจใส่ด้วยบริบทใหม่ที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถีใหม่ เน้นการรักษาระยะห่างทางสังคม ดังนั้น การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย จึงควรได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทที่เปลี่ยนไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *