การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวันนักเรียนและชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2563

……องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวันนักเรียนและชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ …..วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวันนักเรียนและชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2563 โดยในการประชมุมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ …..1.การดำเนินกิจกรรม/โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์สู่อาหารนักเรียนและชุมชน ของภาคีเครือข่าย ช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563…..2.แผนโภชนาการอาหารกลางวันนักเรียน (เมนูอาหาร) ล่วงหน้า 3 เดือนของโรงเรียนนำร่อง (โรงเรียนในสังกัดอบจ.ชม.)…..3.สรุปโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์ 5 รุ่นที่ผ่านมา…..4.การพิจารณาร่าง แผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์สู่อาหารนักเรียนและชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *