ประเมินความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย

……ประเมินความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย……วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ นางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วย บุคลากรจากสำนักการศึกษาฯ และคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ได้ร่วมกัน ประเมินความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ตามหลักเกณฑ์การกำหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเป็น “สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ” โดยโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัยได้จัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ด้านสมรรถนะสำคัญ) สมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโครงการจัดการเรียนรู้โปรแกรมภาษาอังกฤษ……จากนั้นในช่วงบ่ายนางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักการศึกษาฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมบุคลากรโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้กำลังใจ และเพื่อให้คณะครูเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *