สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Empowerment การพัฒนาสมรรถนะครู

🔹🔹 วันที่ 11 กันยายน 2564 สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Empowerment การพัฒนาสมรรถนะครู ซึ่งมีนางสาวเปรมกมล ธีโรภาส รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานการอบรม และนางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวรายงานต่อประธาน โดยผ่านระบบออนไลน์ zoom เป็นการอบรม “หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้ภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืน เพื่อการยกระดับสมรรถนะหลักสำคัญของผู้เรียนสู่แผนชาติ 20 ปี”และ “การพัฒนาสมรรถนะครูในการออกแบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ ปรากฏการณ์ทางสังคมเพื่อพัฒนาสมรรถนะเชิงอนาคตให้ผู้เรียนในโรงเรียน อบจ.เชียงใหม่”ซึ่งเป็นการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยอบรมผ่านระบบออนไลน์ zoom ซึ่งวันที่ 11-12 ก.ย. 64 นี้ มีผู้เข้าอบรมคือผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย โรงเรียนบ้านศาลา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *