กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยสำนักพัฒนา การเรียนรู้เชิงพื้นที่ ร่วมกับ ภาคีร่วมดำเนินงาน คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภาคีเชียงใหม่ เพื่อการปฏิรูปการศึกษา

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยสำนักพัฒนา การเรียนรู้เชิงพื้นที่ ร่วมกับ ภาคีร่วมดำเนินงาน คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภาคีเชียงใหม่ เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ดำเนินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่ยากจน ภายใต้ โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ระยะที่ 2 (จังหวัดเชียงใหม่) โดยจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเด็กปฐมวัยยากจนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,069 ราย 122 ศพด.สังกัดอปท. งบประมาณสนับสนุนช่วยเหลือ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 886,470 บาท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *