การประชุมหารือและกำหนดแนวทางการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ.2565 (ภายใต้โครงการงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom

การประชุมหารือและกำหนดแนวทางการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ.2565 (ภายใต้โครงการงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom
วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมหารือและกำหนดแนวทางการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ.2565โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งยืนยันความประสงค์การเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ เพื่อดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ในการนี้ เจ้าภาพการจัดกิจกรรมเห็นความสำคัญในความปลอดภัยกับการป้องกันโรคตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเหมาะสมกับสถานการณ์ดังกล่าวได้รับความไว้วางใจและปลอดภัยกับทุกคนจึงจัดการประชุมหารือและแนวทางการจัดงานดังกล่าว รายละเอียดการจัดกิจกรรมการจัดงาน
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เด็ก นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งเยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและเข้าร่วมงานจัดนิทรรศการทางวิชาการ ระดับภาค
2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการศึกษา ส่งเสริมให้เด็ก นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งเยาวชน และประชาชนทั่วไป มีเวทีแสดงทักษะทางวิชาการตามความสามารถและศักยภาพของตนเอง
3. เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาการศึกษาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในภาคนั้น ๆกลุ่มเป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษา 17 จังหวัด ภาคเหนือ (แม่ฮ่องสอน เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี เชียงใหม่)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *