อบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครู โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครู โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ จัดกิจกรรมการสะท้อน (Reflect) หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ ให้คณะครูโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ในเวลา 09.00 – 12.00 น. และคณะครูโรงเรียนบ้านบ้านแม่งอนขี้เหล็ก ในเวลา 13.00 – 16.00 น. ซึ่งครูได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนสะท้อนคิดกับคณะวิทยากรเกี่ยวกับวิธี/รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อที่ใช้ วิธีการวัดและประเมินผล รวมถึงผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน และครู

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *