การฝึกอบรม หลักสูตร “องค์กรแห่งความสุข ด้วยพลังเชิงบวก (Happy Workplace)”

22 – 23 เมษายน 2565 บุคลากรสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและบุคลากรโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร “องค์กรแห่งความสุข ด้วยพลังเชิงบวก (Happy Workplace)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรเกิดทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงานและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการทำงาน มีการสื่อสารในทิศทางเดียวกัน เกิดความสามัคคีในองค์กร มีจิตสำนึกรักองค์กรที่มากยิ่งขึ้น ลดความขัดแย้งในองค์กร เสริมสร้างการทำงานร่วมกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *