พิธีเปิดโครงการดนตรีในสวน เพื่อสุนทรียะและนันทนาการของชาวเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 “ดนตรีล้านนาประยุกต์”

28 สิงหาคม 2565 เวลา 19.00 น. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดนตรีในสวน เพื่อสุนทรียะและนันทนาการของชาวเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 “ดนตรีล้านนาประยุกต์” ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตที่ดีให้กับประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กิจกรรมทางดนตรีและศิลปะการแสดงเป็นสื่อ พร้อมทั้งส่งเสริมนันทนาการ ที่สร้างสรรค์ให้เยาวชนและประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ และส่งเสริมภาพลักษณ์จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านศิลปะและวัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจสังคม และวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรค Covid 19 ณ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่านรับชม “ดนตรีในสวน เพื่อสุนทรียะและนันทนาการของชาวเชียงใหม่” ครั้งที่ 2 ดนตรีผสมผสาน โดยกลุ่มดนตรีมืออาชีพ นำโดยศิลปินวง MR.Cat & Friends ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีครั้งที่ 3 ดนตรีอินดี้ โดยกลุ่มนักดนตรีมืออาชีพ ได้แก่ คณะสุเทพ ,วงสมปอง , MaryJames และดารารัญชน์ ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ประตูท่าแพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *