🥇🚀การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย🚀🥇การอบรมเชิงปฏิบัติการ และร่วมแลกเปลี่ยนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ภายใต้กิจกรรม “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย”

🥇🚀การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย🚀🥇การอบรมเชิงปฏิบัติการ และร่วมแลกเปลี่ยนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ภายใต้กิจกรรม “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย” โครงการพัฒนาบุคลากรโดยใช้หลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)บนฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ PLC ในสถานศึกษาระดับปฐมวัย ครั้งที่ 3 โดยมีนายมานิช ถาอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย นางศิริรัตน์ อินทรกำแหง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและนางอนงค์ ศรีบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาโดยมีคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ณ โรงเรียนต้นแก้วผดุง พิทยาลัย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27-28 มีนาคม 2566

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *