โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษา ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 มกราคม 256

Read more

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (MOU)

วันนี้ (วันที่ 27 พฤ

Read more

โครงการอบรมอนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ประจำปี 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้สลีปิงจัยแก้วกว้าง

…….องค์ก

Read more

กองทุน 10 บาท ลงพื้นที่ตรวจสอบ พิจารณาคำขอ ผู้ขอรับทุน ประเภท ทุนสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ สถานประกอบการที่สนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2563

……วันที่

Read more

กิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ (ม้ง) ประจำปี 2563 วันที่ 26 – 29 ธันวาคม 2562 ณ บ้านผานกกก ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

🔹🔹🔹องค์การบริหารส่วน

Read more