อบจ.เชียงใหม่ มอบเงินอุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 33 จำนวน เงิน 2,999,990 บาท

อบจ.เชียงใหม่ มอบเงินอุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 33 จำนวน เงิน 2,999,990 บาท

วันนี้ (วันที่ 9 ธันวาคม 2565) นางวิภาวัลย์ วรวุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเงินอุดหนุนส่วนราชการโครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีนางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมในมอบเงินอุดหนุนฯ เมื่อเวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้สนับสนุนและร่วมพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 โดยการตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินส่วนราชการ ให้กับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและนำไป จัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 – พ.ศ.2566รวม 15 ปีโดยดำเนินการเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ กับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้อุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำนวน 2,999,990บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) อุดหนุนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ จะได้นำไปจ้างบุคลากรที่สรหา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกอง กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำนวน 17 แห่ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *